Ammoniumklorid Salmiak livsmdelskvalitet på allt-fraktfritt.se

Ammoniumklorid salmiaksalt en formidabel smaksättare – Salmiak

Ammoniumklorid eller salmiak är ett salt som är vitt till färgen samt lättlösligt i diväteoxid. Ammoniumklorid är vita kristaller som också finns i ganska obearbetade stavar alternativt klumpar.

Densitet: 1,53 g/cm³

Smältpunkt: 338 °C

Molarmassa: 53,491 g/mol

IUPAC: Ammonium chloride

Kemisk formel: NH4Cl

Lösligt i: Vatten

Köps på: allt-fraktfritt.se

Kvaliteer: Hög kvalitet är lika med Livsmedelskvalitet