Ett nytt svenskt specialföretag har öppnat upp och säljer desinfektionsmedel

Du kan köpa alla viktiga varor via desinfektionsfabriken.com.

Bolaget levererar till många andra företag i livsmedelsindustrin.

Tvålpumpar är slut i hela EU. Man ser också en brist på biocider och glycerin. Priserna har aldrig varit så höga.

Desinfektionsfabriken.com har inga problem med sina leveranser. Till detta C-vitamin som pulver, mycket billigare än vitamintabletter.

Det är Gert Strand AB som ligger bakom butiken, man har sålt desinfektionsmedel sedan 2008.

Varorna håller den högsta kvalitet som du kan tänka dig. Det är vanligt att späda ut desinfektionsmedel med vatten.

antibakteriell

Men inte dessa produkter. Biociden används för att bryta ned smuts och virus på ytor.

Desinfektionsfabrikens produkter innehåller en Smutsknäckare som tar hand om kalk i vatten och smuts på ytor, spott på visir, avlagringar och liknade.
Produkterna innehåller även extra mycket tensid. Smutsen har ingen chans.

På så sätt kan biociden göra det som den är till för.

Medlen är katjoniska. positivt laddade. Coronaviruset har en negativ laddning.

Så inte nog med att de angrips av biocid som är mild mot huden men många gånger starkare än handsprit, de blir även angripna fysikaliskt med elektrisk positiv laddning.

Använd hudvänlig handdesinfektion. Dina hud tar skada av att använda vanlig handsprit alltför länge. Det kan öka risken att smittas av exempelvis coronaviruset.

Riktig handdesinfektion köper du bara av Tillverkaren av desinfektionsmedel. Ytdesinfektion är en populär produkt. Produkter från Smittstopp säljer också bra.

Företag och vårdinrättningar kan få specialpriser med ett delvis utspätt koncentrat. Priset kan sänkas med flera hundra procent.

5 liter kan räcka till betydligt mer än 200 liter. Det blir många flaskor. Många kan spara upp till 500 flaskor med den metoden. För att inte tala om all dieselrök som bildas vid produktionen.

Man har snabbt anpassat sig. Man har ställt om produktionen från fat till flaska.

Det gör att desinfektionsfabriken kan leverera.

Nu måste många rengöra visir, då kommer vårt triple action verkande desinfektionsmedel väl till pass. Spruta på och torka av efter en stund. För mindre volymer har vi tagit fram ett 1-liters koncentrat.

Medlet kan med fördel användas på tvättbara munskydd när det har spätts ut. Du kan köpa visirbad också.

Företaget desinfektionsfabriken.com gör det lättare för företag att beställa desinfektionsmedel.
Köp koncentrat, inte flaskor.

Produkterna rekommenderas av coronaviruset.info.info.