Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter i samma tablettmaskin

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Om tabletterna blandas ihop från tidigare batch blir det katastrof. Det här kan bli minst sagt farligt och det är otroligt viktigt att betänka hur man ska jobba för att undvika att olika mediciner blandas i samma tablettmaskin.

Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter

Innan processen med att tillverka tabletter kan börja måste du se över din arbetsstation. Stora produktioner kan kräva en checklista där man går igenom de ytor och punkter som ska ses över.

Är det något material som fattas? Din tablettmaskin får inte innehåller några rester. Hygienen är a och o här.

Var försiktig med hur du hanterar materialet. Om du jobbar metodiskt och koncentrerat så kommer du att lyckas. Producera inte mer än vad du behöver. Då kan du inte blanda ihop tabletterna.

Maskiner och utrustning tvättas efter användning och före användning, även om det inte behövs. Håll dig till riktlinjerna för GMP, god tillverkningssed. Det hindrar att misstag begås även om det kan kännas onödigt för den som gör det. Du kan journalföra det också.

Använd detta under produktionen

De verktyg som ska användas i tillverkningen av tabletter måste självklart vara rena. Men man får inte glömma bort att människor som ser över processen också är en form av verktyg. Det är viktigt att du är korrekt klädd.

Linne är ett material som är lätt att hålla rent. Även de som jobbar vid tablettmaskinEN ska vara rätt klädd. Kroppsdelar bör täckas av arbetskläderna. Att tvätta händerna ska vara en rutin. Det minskar risken av bakterier och virus.

När man är klar med en produktion så är det bra att tvätta de arbetsplagg som bars. Om du ska fortsätta att producera så kan du bara byta kläder. När det inte går att tvätta. Vissa tvättmedel kan vara farliga att använda då de fastnar på kläder.

Du får inte glömma skyddsutrustningen. Du måste kunna manövrera fingrarna på ett bra sätt. De skyddar dig och tabletterna.

Tänk också på hur dina skor ser ut. tablettmaskin
Du behöver ju bra stöd när du står vid tablettmaskinEN. Det finns skor som är enklare att hålla rena och som inte exponerar tår och resten av foten.

Droger som är känsliga

dragering

När det kommer till överföringen av produkter är vissa mediciner känsligare än andra. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då är skyddet extra viktigt.