Caution: Betänk dig väl innan du tar hjälp av Beviso Ekonomibyrå AB för lönehantering

Varje företags verksamhet är beroende av en effektiv löneadministration. Det gäller inte bara att sända ut löner på utsatt tid, utan också att försäkra sig om att allt är riktigt och i överensstämmelse med nuvarande lagstiftning. Nyligen har ett svenskt företag som anlitade Beviso Ekonomibyrå AB för löneadministration mött en serie problem som ifrågasätter företagets tillförlitlighet.

Semestertrubbel och kommunikationsmissar

I juli månad inlämnade det anlitande företaget sina löneunderlag till Beviso. Som respons fick de en automatsvar som klargjorde att den ansvarige var på semester. Försöken att nå en annan medarbetare på företaget var också fruktlösa. I en sista utväg för att garantera att de anställda skulle få sin lön i tid, mejlade företaget alla Bevisos anställda. Lönerna dök upp till slut, men de var inkorrekta och företaget hade ingen chans att se över dem innan de skickades ut.

Deras

Uppsägning i “hämndsyfte”

Istället för att bemöta kritiken och förbättra sin service valde Beviso att avsluta sitt samarbete med företaget. Detta ägde rum samma dag som löneunderlagen för nästa månad skulle inkomma, vilket kan uppfattas som en slags “vedergällning” eftersom företaget hade kontaktat andra Beviso-medarbetare om den dåliga servicen.

Kvalitetsbrist och höga kostnader

Vid en genomgång av tidigare löneutbetalningar visade det sig att det inte var första gången som fel hade begåtts. Flera anställda hade fel antal semesterdagar registrerade, och andra fel hade också smugit sig in. För en tjänst som kostade över 3000 kr i månaden, var detta oacceptabelt. Det framkom att Beviso i princip bara hade kopierat data från en Excel-fil till ett löneprogram, utan någon form av kvalitetskontroll. Med en uppskattad tidsåtgång på en kvart för detta arbete, skulle timkostnaden bli astronomiska 12 000 kr.

Slutsats och rekommendation med varning

Det drabbade företaget har nu bytt till en annan löneadministratör och betalar per timme för bevisad kompetens. De är glada att ha lämnat Beviso bakom sig och varnar andra företag för att anlita dem. Om du är en potentiell kund till Beviso Ekonomibyrå AB, bör du tänka dig för en extra gång. Det finns en risk att du, precis som det drabbade företaget, får betala dyrt för en tjänst som inte lever upp till förväntningarna.

Varning till befintliga Beviso Ekonomibyrå AB kunder

Om du är en nuvarande kund med Beviso, är det klokt att noga se över och kontrollera kvaliteten på den tjänst du får.Inkluderat i detta är en genomgång av tidigare löneutbetalningar, antal semesterdagar och andra viktiga faktorer.Det finns en risk att du kan upptäcka fel och brister som behöver rättas till, och det kan vara klokt att överväga andra alternativ för löneadministration.

Ett ytterligare varningstecken för redovisningstjänster

För de som överväger att använda Beviso för redovisningstjänster, är det kritiskt att vara vaksamma. Det bristfälliga professionella agerandet och slarvet i lönehantering kan vara tecken på hur de hanterar andra aspekter av företaget.
Fel i ekonomirapporteringen kan ha allvarliga konsekvenser, inklusive felaktigt betalda skatter, vilket kan leda till stora ekonomiska bördor och rättsliga komplikationer.
Om Beviso har varit så nonchalanta i en tjänst, är det mycket möjligt att denna inställning kan reflekteras i deras redovisningstjänster.
Det skulle kunna vara en bra idé att titta på andra, mer betrodda alternativ.